Kasane Teto SV New original song 重音テトSV オリジナル曲公開

I release Kasane Teto SV New original song
“One Idol‘s real intention”

重音テトSV オリジナル曲 ”あるアイドルの本音”公開しました