1.9.0b1 廣東話的體驗

很高興終於有軟件支援廣東話,對於做廣東音樂的人來說是一大喜訊
不過昨天試用後,發現距離能用的路還是有點距離
可能是音庫本來就沒有廣東話的發音,閉口音等…
只能用相近的去代替
而效果亦相當像現實的國語人唱廣東歌的感覺
對廣東人來說,效果相當有喜感

希望未來可以進一部強化廣東話咬字的可能性
當然最好就可以有一套廣東話 native 的音庫
祝願 dreamtonics 更上一層樓,成功攻下地球最高難度之一的語言 !

2 Likes

同感,不過我覺得都好有進步空間,肯用力修改發音記號應該會順好多(唔係好確定自己 d 發音係咪夠標準
有做過 d 測試

 1. 有使用粵語 CLS 功能,由日文庫 Ryo 演唱:
  https://m.bilibili.com/audio/au3875892
 2. 冇使用粵語 CLS 功能,由普通話庫星塵 infinity 演唱:
  https://m.bilibili.com/audio/au3802710
  https://m.bilibili.com/audio/au3839744
  測試落嚟就個人會覺得對普通話庫嚟講就算冇粵語 CLS 都已經好好,但因為手頭上冇可以用返粵語 CLS 功能嘅普通話庫所以唔係好清楚差別有幾大。
  其實我覺得應該 D 社要做好發音應該唔難,就係可能係模型 miss match 晒先會搞成咁。譬如韻尾 u, n, m,默認嘅發音記號分別係 :u, :n, :m,如果替換成 w, n, m,就會覺得好返。
  希望等正式版釋出可以修好發音(雖然我覺得機會唔大囉

我手上只有 Mai , Mo Chen , Qing Su , Weina
Weina 咬字明顯比其他的好
不過香港人或廣州人聽起來依然有鄉音感

1 Like

確實,有啲音好含糊,但係比起我聽過其他冇調整嘅已經好好多